Toprak yarmalarda ve toprak dolgularda yağış, rüzgar gibi iklimsel etkilerden dolayı yüzeyde deformasyonlar ve çatlaklar oluşur. Zamanla bu etkiler daha da büyüyerek uzun dönemde şev stabilitesini tehdit eder. Böyle durumlarda eronet, geogrid veya geomat gibi geosentetik malzemeler problemin en ekonomik ve sağlıklı çözümü olacaktır.
Özellikle dere yatağı ıslahlarında şevleri debinin aşındırıcı etkisinden korumak amaçlı kullanılacak geomat malzemeleri trapez kesitlerde uzun dönemde bitki kökleri ile entegre olarak stabiliteyi sağlar.
Bohçalamalı istinad yapılarında bitkilendirmenin istendiği durumlarda da geomat malzemesi en sağlıklı çözüm yöntemi olmaktadır.
waterfloods-resim

Waterfloods

When the problem is flood water in rivers and channels, the solution can be provided by TeleBags®, TeleTubes® or FlexiTex®. In case of an emergency, secure the surroundings by using interlocked TeleTube® which can be easily filled with sand slurry or simply use TeleBags®.
FlexiTex® can be installed at the toe of a bridge’s piles to fight against water erosion and the possible collapse of the bridge. If a flood barrier is required, it can be built out of TeleTube®, covered with FlexiTex® and FlexiGrow®. The construction can later be covered with natural vegetation. Eroded riverbanks and channels can be repaired by using FlexiTex which will withstand the next flood.
kiyi-erozyonu-resim

Kıyı Erozyonu

Nehirlerde ya da kanallarda su baskını söz konusu olduğunda çözüm TeleBags ® , TeleTubes ® ya da FlexiTex ® ile sunulur. Acil durumlarda birbirine geçen ve içi kum ile kolayca doldurulabilen TeleTube® kullanılarak bölge emniyete alınabilir ya da sadece TeleBags® kullanılabilir. Köprü ayaklarının dibine ve su erozyonunu önlemek ve muhtemelen köprünün nihayetinde çökmesini önlemek için FlexiTex ® kurulabilir.
Sel için bir set gerektiği durumlarda, FlexiTex ® ve FlexiGrow ® kaplı TeleTube ® , ile inşa edilebilir. İnşaat sonradan doğal bitki ile kaplanabilir.
Aşınmış nehir kıyıları ve kanallar bir sonraki sele dayanacak FlexiTex kullanılarak tamir edilebilir. Desteğin amacı yanal toprak ile ilgilenmek ve olası nihai hata düzleminin önüne olası hata çıkıntısını bağlamaktır.
yamac-erozyonu-resim

Yamaç Erozyonu

Yamaç erozyonuna dört şey neden olur: yağmur miktarı ve hızı, yamacın dikliği ya da eğimi, bitki örtüsünün miktarı ve yapısı ile zemin altındaki toprak ve kaya yatakları.
Yağmur yağdığında genellikle topraktaki deliklere emilir. Ancak, bu delikler yağmur suyu ile dolduğunda ya yüzeyde durağan şekilde kalır ya da aşağıya doğru akmaya başlar. Su aşağıya aktıkça, toprak parçacıklarını ve diğer malzemeyi de götürür. Bu erozyonun başlangıcıdır, bu sorunlar için Teletextiles aşağıdakileri sunar:
• Yamacı desteklemek için TeleGrid ®
• İnce parçacıkları yerinde tutmak için TeleNet ®
• Bitkileri güçlendirmek için EroNet ® . Zeminde ne kadar az yaprak ve bitki örtüsü bulunursa toprak akan suya o derece açık olacaktır.