İzolasyon amaçlı kullanılan geomembralar ihtiyaca göre değişik hammaddelerden üretilebilmektedir.

Bunlar HDPE, LLDPE, PVC, EPDM, LDPE, VFPE, BİTÜMLÜ şeklinde sınıflandırılabilir. Geomembranın üretildiği hammadde tercihi, geomembranın kullanım amacına göre değişmektedir.

Özellikle katı atık düzenli depolama (deponi) tesislerinde yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) tercih edilirken, tünel projelerinde LLDPE veya VFPE tercih edilmekte olup, çöp depolama rehabilitasyonu projelerinde LDPE tercih edilmektedir.

Bu konuda firmamız doğru projeye doğru malzeme ilkesi ile tecrübesini birleştirerek malzeme önermekte, gerektiği durumlarda da işin uygulamasını anahtar teslim yapabilmektedir.