İster çelik ister esnek dolgu malzemesinden teşkil edilmiş olsun; bariyer tasarımında bazı parametreleri göz önünde bulundurmak gerekir.

Bunlar;
Düşme enerjisi
Düşüş hızı
Çarpma Yüksekliği
Şev boyunca doğru noktanın tayini
Uygulama esnasında oluşacak problemler

Çelik bariyerler ise özel olarak 500 kjoul den 5.000 kjoul 'e kadar kapasiteli Avrupa standartlarında tasarlanmış bariyerlerdir. Bunlar yapılacak hesaplamalar neticesinde enerji seviyesine ve sıçrama yüksekliğine göre seçilerek proje ihtiyacına göre kullanılan bariyerlerdir.

Bariyer tasarımında düşmesi muhtemel blokların düşmeleri özel bilgisayar programları ile anime edilerek düşme enerjileri ve düşme rotaları belirlendikten sonra maksimum sıçrama yüksekliği dikkate alınarak doğru malzeme seçimi yapılır.

Yandaki şekilde özel bilgisayar programı ile yapılmış düşme animasyonu görülmektedir.