Yüzey kaplaması sistemleri şev başında yapılacak tepe ankrajlarına çelik halat vasıtası ile monte edilmekte olup yük tepe çelik halatına taşıtılmaktadır.

Salt Çelik Grid malzemelerinin yetersiz geldiği noktalarda düşmesi muhtemel blokların yapılacak hesaplamalar neticesinde yüzeyde yapılacak enine ve boyuna güçlendirmeler ile taşıtılması firmamızın sunduğu alternetifler arasındadır.

Otoyollarda, demiryollarında, belediyelerde ve idarelerde kaya ve taş düşmelerine karşı çelik gridler (çelik tel ağlar) veya özel tasarlanmış kaya bariyerleri kullanılmaktadır. Kullanılacak olan çelik grid (tel ağ, çift bükümlü hegzagonel şekilde imal edilmiş) malzemesi yüzey yapısına göre özel ankraj sistemleri ile kombine edilerek çözüm üretilebilmektedir.

Burada hedef kaya ve taş düşmelerine karşı yeterli seviyede güvenliği sağlamaktır. Konu ile ilgili olarak yapılacak ankrajlara gelecek yükler hesaplandıktan sonra ilgili gözenek açıklığına ve tel kalınlığına karar verilmektedir. Bariyerlerde durum biraz daha farklı olup düşmesi muhtemel kayaçların düşme rotaları belirlendikten sonra ilgili enerji seviyesine ve kayacın o noktadaki sıçrama yüksekliğine, hızına göre bariyer seçimi yapılabilmektedir.