Toprak şevlerde dolgu ve yarmada kalan kısımlarda yağmur ve rüzgar gibi iklimsel etkilere bağlı olarak yüzey erozyonu oluşmaktadır. Yüzeyde oluşan bu etki zamanla daha da derinleşerek şevin genel stabilitesini etkilemektedir. Bu gibi durumlarda şev yüzeyinde geomat malzemesi kullanmak sorunları en baştan çözmektedir. Yapısı gereği geomat malzemesi üç boyutlu lifli yapısı sayesinde bitki kökleri ile entegre çalışmakta ve yüzeyde dış etkilere karşı doğal bir zırh vazifesi görmektedir.

Salt geomat malzemesinin yetersiz olduğu yüksek mukavemet gerektiren bazı şevlerde geogrid veya çelik grid (çelik tel ağ) ile donatılandırılmış kompozit malzemelerde kullanılabilmektedir. Dolgu ve yarma yüzeylerin dışında dere yatağı ıslahı projelerinde suyun derenin şevlerini aşındırıcı etkisine karşı geomat malzemesi kullanılması şevlerin mukavemetini arttırmakta ve idarelere ekonomik çözümler sunmaktadır.

Firmamız bu konuda problemli bölgeyi yerinde incelemekte ve gerekli mühendislik çözümünü sunmaktadır.