Asfalt yollarda kullanılacak özel cam elyafından mamul asfalt geogridleri yolun servis süresini uzatacak ve dolayısıyla bakım maliyetlerini düşürecektir. Ayrıca asfalt kaplamalarda kullanılan asfalt geogridleri zamana bağlı oluşacak yansıma çatlaklarını giderecek ve tekerlek izi olşumunu büyük ölçüde engelleyecektir.
Uygulama esnasında asfalt gridinin belirli sıcaklıklara maruz kalışı sebebi ile erime sıcaklığı yüksek hammaddeden üretilmiş olması gerekmektedir.
Bu sebeble genellikle cam elyafından üretilmektedirler. Ayrıca düşük uzama altında maksimum taşıma kapasiteleri sayesinde cam elyafı asfalt geogridleri karayollarında yansıma çatlaklarına karşı kullanılmaktadır.
yol-destekleme-resim

Yol Destekleme

Düşük taşıma kapasitesine sahip zemine her yol (ya da platform) yapıldığında takviye için destekleme yapılmalıdır. Yerleşmenin tamamlanması için pek çok teknik mevcut olmakla birlikte kurulum kolaylığı ve düşük maliyetler Tele Textiles çözümlerini takip edilecek en etkili yöntem kılmaktadır.
TeleVev ® , TeleGrid ® ve TeleRoad ® çözümlerimizin ana üstünlükleri şunlardır::
• Bakım maliyetlerini azaltmak
• Güçsüz zeminlerde yol inşa edebilmeyi sağlamak
• Yolların ömrünü uzatmak
demiryolu-guclendirme-resim

Demiryolu Güçlendirme

Düşük taşıma kapasitesine sahip zemine her demiryolu (ya da platform) yapıldığında takviye için destekleme yapılmalıdır. Yerleşmenin tamamlanması için pek çok teknik mevcut olmakla birlikte kurulum kolaylığı ve düşük maliyetler Tele Textiles çözümlerini takip edilecek en etkili yöntem kılmaktadır.
TeleVev ® , TeleGrid ® ve TeleRoad ® çözümlerimizin ana üstünlükleri şunlardır::
• Bakım maliyetlerini azaltmak
• Güçsüz zeminlerde yol inşa edebilmeyi sağlamak
• Yolların ömrünü uzatmak