Günümüzde çevre konusu çok daha büyük önem kazanmış ve bu konuda birçok katı atık düzenli depolama tesisleri inşa edilmiş ve edilmektedir.
Katı atık düzenli depolama tesislerinde kullanılan geomembranlar, geotekstiller, drenaj kompozitleri ve geosentetik kil örtüler (GCL) büyük önem arz etmektedir.
Firmamız bu konuda malzemelerin doğru kullanımı ve teknik desteği konularında birçok idareye ve proje firmasına destek vermektedir. Aynı konuda birçok müteahite de işin teknik şartnamesine uygun malzeme tedarik etmektedir.
camur-perdeleri-resim

Çamur Perdeleri

Çamur perdeleri kontrollü çevrelenmiş alanlar sağlayarak suda asılı bulunan katıları kontrol eden bariyer görevi görürler. Su altına kurulan bu perdeler şu amaçlarla tasarlanmıştır:
• Tarama uygulamaları
• Petrol ya da kimyasal sızıntı önleme ve çevreleme
• Denizanası tecridi

İhtiyacınıza göre, basit TeleEnviro® jeotekstillerinden, kullanıma hazır yüzer bariyerlere kadar geniş bir çözüm yelpazesi sunmaktayız.
kirlilik-resim

Kirlilik

Tele Textiles, su içinde çalışılan ortamlarda kirlenmeyi önemli ölçüde azaltacak farklı çeşitlerde çözümler sağlar. Suda asılı ya da deniz/nehir yatağındaki çökeltileri kirletmiş olsanız bile biz size sorununuzu çözmek için özel tasarımlarla yardımcı olmaktayız. Çözümlerimiz aşağıdaki çözümleri mümkün kılmaktadır:
*Kirlenmiş çökeltilerin kontrol edilmesi
Deniz/nehir yatağına serilen TeleEnviro® alttaki ağır metalleri ve kirlenmiş çökeltileri kaplayacaktır TeleEnvirov®'un filtreleme özellikleri sayesinde kirleticiler hapsedilecek ve sadece su buradan içeri girecektir.
turbidity-image

Turbidity Control

Today, too many lakes have swimming forbidden due to the high level of particles in suspension in the water. Authorities become aware of these pollution issues and need to find solutions to solve the problem.
Laid on the lakebed, TeleEnviro® will confine the particles in suspension in water. Acting as a filter, this geotextile clears the water and enables the development and rehabilitation of recreation areas in lakes.