Doğada farklı yapıda farklı özelliklere sahip zemin yapıları bulunur. Bunlar kum, kil, çamur, kırmataş gibi farklı tiplerde olabilir. Bu tarz zeminlerde güçlendirme amaçlı farklı tiplerde geogrid malzemeler kullanılır. Bu noktada geogrid seçimi zeminin taşıma kapasitesine, gelecek yük durumuna göre özel hesaplamalar neticesinde olmalıdır. Su hareketlerinin yoğun olduğu bölgelerde geogrid ile kullanılacak geotekstil malzemesi tabakalar arasında filtrasyon görevi görecek, dolgular arası tanecik hareketini engelleyecektir.
istinat-duvari-donatilari-resim

İstinat Duvarı Donatıları

Geleneksel olarak istinat duvarları, yanal toprak ve basıncına direnmek için beton ya da taş kaplama ile inşa edilir. Toprak destekleme ilkesini kullanarak duvar dış destek kullanmadan inşa edilebilir.
Desteklenmiş istinat duvarları 90 ° eğime kadar dik yapılabilir. Desteklemenin etkin hale gelmesi yapının küçük bir yanal yer değiştirmesine neden olur. Böylece kaplama koruyucu bir yüzeye ve estetik bir işleve sahip olur.
zemin-islahi-resim

Zemin Islahı

Arazi ıslahı bir zamanlar üstünde deniz, ırmak ya da liman olan yerlerde, bina ya da alt yapı alanlarını yapılması için zemin oluşturulmasıdır. Islah edilen zeminin seviyesi, toprağın su seviyesin altında olduğu ya da su yönetim birimlerinin tersine deniz seviyesinin üzerinde olduğu durumlarda mevcuttur.
Alt toprakların yapısı bu tip durumlarda çok zayıftır ve takviye edilmesi gerekmektedir. Birçok projede taşlar yapılacak yapıların taşıma kapasitelerini artırmak için kullanılır.
seddeler-resim

Seddeler

Yumuşak bir toprak altındaki setlerin temeli yeraltında çökmeleri engellemek ve toprağın altındaki fark gösteren oturmaları azaltmak için desteklenebilir. Seddeler tipik olarak 1:2 den 1:3'e eğilimlerdeki kenar rampalarıyla inşa edilirler. Kenar rampaları destek kullanılarak dikleştirilebilir.
Seddedeki yatay toprak baskısından dolayı kesme gerilmesi sedde ile altındaki toprak arasında harekete geçer. Donatılı seddeler diğer stabilizasyon teknikleri ile kombine halde farklı dolum malzemeleri kullanılarak inşa edilebilirler.
kazik-uygulamari-resim

Kazık Uygulamaları

Kazık Çakma, delme ve tasarlanan kazık çakma aralıklarına göre toprağa bazı kazıkların çakılmasından oluşan bir derin temel tekniğidir. Çakıldıktan sonra, ağırlığın tek bir kazığın kendi başına destekleyebileceğinden daha geniş bir alana dağıtılması için her kazığın üzerine bir kazık başlığı yerleştirilir.
Kazıkların çakılmasının kuyu delinmesine göre önemli bir avantajı, kazıklar çakılırken aynı zamanda, yerinden çıkan toprağın kendisin çevreleyen toprağı sıkıştırması ve kazıkların çevresine daha büyük miktarda sürtünme sağlayarak böylelikle yük taşıma kapasitelerini artırmasıdır.
yamac-guclendirme-resim

Yamaç Güçlendirme

Yamaç ya da dik kıyılardaki destekler farklı amaçlarla kullanılabilir. Destekler, doğal dolgu malzemesi ile elde edilemeyecek eğimler yaratmakta kullanılabilir. Doğal dolgu kütlesi doğal bir eğimle inşa edilebildiğinden destekli yamaçlarda daha yüksek eğimler elde edilebilir.
Temelde destekli dik yamaçların tasarım konsepti destekli istinat duvarları ile aynıdır. Desteğin amacı yanal toprak ile ilgilenmektir ve olası nihai hata düzleminin önüne olası hata çıkıntısını bağlamaktır.
Bu gibi uygulamalarda TeleVev ® ve TeleGrid ® kullanılabilir.